Najgłośniejsze owady świata

Najgłośniejsze owady świata

Zmierzono, że potrafią wydawać dźwięki o natężeniu przekraczającym 106 Db. A są zwyczajnymi, dość paskudnymi pluskwiakami, żywiącymi się sokami roślin. Piewiki, bo tak brzmi ich nazwa, żyją na całej kuli ziemskiej, oprócz zimniejszych obszarów. Dźwięki wydają wyłącznie samce, przy pomocy narządów, zwanych tymbalami.
Źródło: interia


Reklama